โปรแกรม

posted on 28 Jan 2011 11:49 by teppitakfoot
โปรแกรม

โปรแกรม เป็นคำทับศัพท์จากภาษาอังกฤษว่า "program" ทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษเองมีหลายความหมาย เช่น:


ที่มา http://th.wikipedia.org/wiki/

 

Comment

Comment:

Tweet